TARSUS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ EN AZ LİSE MEZUNU ALIM İLANI

Tarsus Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre Tarsus Üniversitesi’ne büro personeli,destek personeli,mühendis,tekniker ve teknisyen pozisyonlarına alım yapıcağını duyurdu.Tarsus Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre Tarsus Üniversitesi’ne büro personeli,destek personeli,mühendis,tekniker ve teknisyen pozisyonlarına alım yapıcağını duyurdu.
Tarsus Üniversitesi’nin yayınladığı ilanda:

“Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verdi.

 

Bu ilana Başvurmak için Gereken Şartlar
Tarsus Üniversitesi tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alımı için yapılacak başvurularda adaylardan şu koşullar isteniyor:
657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki genel şartlar aranıcak.Lisans mezunları için 2018 KPSS B grubu ve 2018 KPSS P3 puanı,Önlisans mezunları için 2018 KPSS B grubu ve 2018 KPSS P93 puanı,Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS B grubu ve 2018 KPSS P94 puanı dikkate alınacaktır.

İstenilen Belgeler:

1-Başvuru formu

2- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3– Diploma Fotokopisi

4– Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

6-  Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( Sürücü belgesi, Çalışma süresi.. vs)   

HANGİ POZİSYONA KAÇ KİŞİ ALINACAK? İSTENEN NİTELİKLER

 

UNVANI ADET ÖĞR. DURUMU ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
Büro Personeli 1 Lisans Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler,  Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak. (4275)
Büro Personeli 1 Lisans İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.(4273)
Büro Personeli 1 Lisans Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım  lisans programlarının birinden mezun olmak.(4237)
Büro Personeli 3 Lisans İşletme, İşletmecilik, İş  İdaresi, İş İdaresi ve İktisat,  Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.(4431)
Büro Personeli 3 Lisans Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.(4421)
Büro Personeli 5 Lisans Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.(4459)
Büro Personeli 1 Lisans İstatistik lisans programından mezun olmak.(4525)
Büro Personeli 4 Önlisans Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3179)
Büro Personeli 2 Önlisans Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.(3391)
Büro Personeli 4 Önlisans Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak (3249)
Mühendis 2 Lisans İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. (4669)
Mühendis 1 Lisans Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (4639)
Mühendis 1 Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (4611)
Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
Mühendis 1 Lisans Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. (4531)
Tekniker 1 Önlisans İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3225)
Tekniker 1 Önlisans Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3293)
Tekniker 1 Önlisans İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3235)
Tekniker 1 Önlisans Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine,  Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3366)
Tekniker 1 Önlisans  Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3319)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak. (2023/6013)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu Olmak.(2061/6033)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu Olmak. (2051/6027)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları Mezunu Olmak.(2111/6053)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak. (2011/6006)
Destek Personeli 3 Lise Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (2001)
En az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
(Bu pozisyona yerleştirilenler şoför olarak çalıştırılacaktır.)
Destek Personeli 17 Lise Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
(Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır.)

BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLAMA SÜRECİ

1-Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.2-Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri değerlendirilecektir.

3-İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

 

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

 

 

BİLGİ İÇİN

Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği

Tel: 0324 627 48 04

 

İlanın Yayımlandığı Gazete     : Resmi Gazete(30631 Sayılı) ve Yeni Şafak Gazetesi

İlanın Yayımlandığı Tarih       :20.12.2018

Son Başvuru Tarihi                 :03.01.2019 Mesai Bitimi (Saat:17:00)

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın