NÜFUS KONU ANLATIM

                 Nüfus

Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan insanların sayısına nüfus denir.Osmanlı’da ilk nüfus sayımı 2.Mahmut döneminde sadece erkeklere yapılmıştır.Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus 1927’de gerçekleşmiştir.1935’de gerçekleşmiş sonra 5 yılda bir,1990 da alınan kararla 10 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir.

Nüfus Sayımları ile nelere ulaşılır?

Ülkenin toplam nüfusu
Yaş gruplarına göre nüfusu
Cinsiyete göre nüfusu
Bir önceki sayıma göre nüfus artışı
İdari birimlerdeki nüfus
Kentsel ve Kırsal nüfusa
Nüfusun eğitim düzeyi gibi

Etmenlere ulaşılır

ÇIKMIŞ SORU

Türkiye’de nüfusun dağılışı ile ilgili hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A)Toprak Tipleri

B)İklim

C)Yer Şekilleri

D)Enlem

E)Su Kaynakları

Çözüm:Nüfusun dağılışı ile ilgili en az etkisi olan enlemdir.İstanbul enleme uzak olmasına rağmen en kalabalık nüfuslu ilimizdir.Bunun yanısıra Antalya mersin adana enleme yakın olmasına karşın kalabalıklı illerimizdendir.Nüfusun dağılışı ile ilgili en az etkisi olan doğru cevabımız D şıkkı.

                                                                 NÜFUS ARTIŞI

Nüfus artışı:Doğum ile ölüm arasındaki fark nüfus artışını gösterir.

Nüfus artış hızı:Bir önceki yıla göre nüfusun oransal olarak değişmesidir.

Nüfus artış hızını etkileyen faktörler:

Savaşlar ve tabi afetler
Evlenmeler
Çevre
Eğitim
Sanayileşme
Beslenme Şartları
Gelenek,görenek dini inanış
İktisadi ve sosyal şartlar

                                                                 NÜFUS ARTIŞININ

OLUMLU   YÖNLERİ                                                 OLUMSUZ  YÖNLERİ                                      

Vergi gelirleri artar.                                                İşsizlik artar
Mallara ve hizmetlere talep artar                          Çevre kirliliği artar.
Yeni iş alanları açılır.                                              Kişi başına düşen milli gelir azalır.
İç ticaret canlanır.                                                  Gecekondulaşma artar                              İşçi ücretleri düşer                                                 Hizmetler yetersiz kalır
İş gücü potansiyeli artar.                                       Doğal kaynakların tüketimi artar        

                                                                                      GÖÇ

İç Göç

İç göz nüfus miktarını etkilemez.

Hep olan iç göçler:

KÖYDEN —- KENTE

İÇ KESİMDEN —— KIYI KESİME

DOĞUDAN ——- BATIYA

Nedenleri

Kırsalda iş imkanı kısıtlılığı

Kentlerde iş imkanı fazlalığı

Tarımda makineleşmenin artması

Doğal afetler

Kan davası Terör Evlenme

Kentlerde eğitim,Sağlık ve sosyal imkanların fazlalığı

SONUÇLARI

İşsizlik artışı

Altyapı yetersiz

Konut sıkıntısı

Çevre Sorunu

Sanayi Kent içinde kalır

Kırsal kesimde yatırım olmaz

En çok göç alan bölgeler?

Marmara,Ege

En çok göç veren bölgeler

Doğu Anadolu,Karadeniz

  • MEVSİMLİK İÇ GÖÇLER

İnsanların kırsal kesimden büyük şehirlere tarım,turizm ve inşaat gibi bir müddet çalışmak üzere göç etmesi ile gerçekleşir.Yaylacılık faaliyetleri de göç kapsamındadır.

DIŞ GÖÇ

Zorunlu göçler:Savaş

Mübadele:Türk-Yunan

İş gücü Göçleri:Almanyada asgari ücretle çalışan gurbetçiler

Beyin göçleri:Alanında uzman olan kişinin alanıyla ilgili yurtdışından teklif gelmesi üzerine teklifi kabul edip göç etmesi

Ülkemizde Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

BEŞERİ FAKTÖRLER                                                                     DOĞAL FAKTÖRLER

Sanayileşme                                                                                  İklim

Tarım                                                                                             Su Kaynakları

Turizm                                                                                           Toprak Özellikleri

Ticaret                                                                                           Yer Şekilleri

Ulaşım

Maden Havzaları

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın