İlk Türk İslam Bilginleri ve Eserleri,Müfredatta bulunan hepsi burada

İLK TÜRK-İSLAM BİLİM İNSANLARI VE ESERLERİ
Ösym’nin yaptığı sınavlarda (KPSS,YKS) banko olarak sorduğu konulardan bir tanesidir.Bazen kolay sorular sorsa da bu konudan gelen sorular genel olarak zor olmaktadır. Geçen sene KPSS sınavında sorduğu soruda bilim insanlarını ve ilgilendikleri alanı sormuş ve çok ayrıntıya girmiştir.Bu yüzden bizde bu konuyu ayrıntılı şekilde işledik ve ÖSYM’nin yaptığı kurum sınavlarında soracağı tüm türk-islam bilginlerini bir araya getirdik.

FARABİ(Muallim-i Sani,Al Phariblus)                                                                  –
-Dünyanın ilk modern müzik kitabını yazmıştır
-Felsefecidir
-Birleşmiş Milletler fikrini savunmuştur
-İslam dünyasında pozitif bilimleri başlatmıştır
Eserleri
-Kitabul Musiki
-İhsaul Ulumiddin
-El Medinetül Fazıla


BİRUNİ(El Üstad)
-Dünyada Newton’dan önce yerçekiminin varlığını söylemiştir
-Yeryüzü inceleme ilmini bulmuştur
-Dünyanın çapını hesaplamıştır
Eserleri
-Asar ül Bakiye

GAZALİ(Hüccetül İslam)
-Nizamiye Medreselerinin Bağdat’taki rektörlüğünü yapmıştır
-Eserinden cennete gidilecek yoldan bahsetmiştir
-Batınilik ile savaşmıştır
Eserleri
-İhyaül Ulumiddin

İBNİ SİNA(Avicenna)
-‘İnsan içinde bir kurt vardır,fakat bu kurdu görmek günümüzde imkansızdır diyerek mikrobun tanımını yapmıştır
-Tıp Kitabı Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmaktadır
Eserleri
-Kitabüş Şifa
-El Kanun-u Fit Tıp

CABİR BİN HAYYAM(Geber)
-Atomun parçalanabileceğini ilk olarak öne suran bilim insanıdır
-Modern dünyanın kurucusudur
-Yaptığı alaşımlardan yapay altın elde etmeyi başarmıştır
-İlk defa hassas terazi kullanmıştır
Eserleri
-Kitabül Kimya

ZEKERİYA ER RAZİ
-Çiçek ve Kızamık hastalığındaki farkı bulan ilk bilim adamıdır
Eserleri
-El Havi Ansiklopedisi

CEZERİ
-Robotik ve sibernetik bilmin kurucusudur
-En iyi optikçi olarak bilinmektedir
Eserleri
-Kitabül Hiyel

HAREZMİ
-Cebr’in kurucusudur
-Ondalık sayı sistemini bulmuştur ve 0’ı kullanmıştır
Eserleri
-Hisabül Cebr Vel Mukabele

YUSUF HAS HACİP
-Mutluluk veren bilgidir
-İlk Türk-İslam yazılı edebi eseridir
Eseri-Kutadgu Bilik
Sunduğu Kişi-Tamgaç Buğra Han


KAŞGARLI MAHMUT
-Haritacı ve toplum bilimcisidir
-Eserinde Türk dünyasına ait bir harita bulunmaktadır
-Türkçenin daha zengin bir dil olduğunu belirtmek için bu ansiklopedik sözlüğü yazmıştır
Eseri-Divan-ı Lügatit Türk
Sunduğu Kişi-Ebu Kasım Abdullah

EDİP AHMET YÜKNEKİ
-Hakikatlerin eşiği anlamına gelir
-Tasavvuf eseridir
Eseri-Atabetü’l Hakayık

AHMET YESEVİ
-İlk Türk Mutasavvıfıdır
-Mezarını bulup üzerine türbe yaptıran imparator Timur’dur
Eseri-Divan-ı Hikmet
Kime Sundu-Satuk Buğra Han

UTBİ
-Gazneliler döneminde yaşamış tarih bilginidir
Eseri-Tarih-i Yemin
Kime Sundur-Gazneli Mahmut

FİRDEVSİ
-Eserinde afrasiyab olarak geçen türk hükümdar ‘Alp Er Tunga’dır
Eseri-Şehname
Kime sundur-Gazneli Mahmut


ÖMER HAYYAM
-Celali Takvimi hazırlamıştır
-Aşk,doğa üzerine şiirler yazmıştır
Eseri-Rubai
Sunduğu kişi-Sultan Melik Şah

VEZİR NİZAMÜL MÜLK
-İlk Türk atabeyidir
-Devletin nasıl yönetileceğini anlatmıştır
Eseri-Siyasetname
Sunduğu kişi-Sultan Melik Şah

ALİ ŞİR NEVAİ
-Timur döneminde yaşamış Çağatay Türkçesinin en önemli şairidir
-Türkçe’nin Farsça’dan daha zengin olduğunu belirtmek amacı ile eser yazmıştır
Eseri-Muhakemetül Lügateyn

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın