ADALET BAKANLIĞI 40 ÖĞRETMEN ALIM İLANI

Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü 40 Öğretmen alımı yapacak. Yapılan alımda KPSS puan şartı yok. KPSS puanına göre alınacak adayların 3 katı aday sınavlara çağrılacak. 35 Erkek 5 Kadın alınacak olan alımın detayları haberimizde….

 

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi
üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş
başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına
geçirilmiş olmak,
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü
sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak
belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan
adaylardan istenecektir.)
-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak
atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve
aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim
programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf
öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili
ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;
-Diploma,
-Transkript,
-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),
– Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)SÖZLÜ SINAV

-Sözlü sınav, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek
puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) kadro sayısının 3 katı (105), (5 kadın)
kadro sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik
belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Sözlü sınav;
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz
mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru
sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan
alması gerekir.
Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân
edilecektir.


NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân
edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 04 00

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın