30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI DÜZ MEMUR KADROLARI ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Adet Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

5 Farklı birime alacağı 30 personel dağılımı: 

Hukuk Fakültesi mezunu: 10

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından:  5

Elektrik-Elektronik Mühendisi: 8

Endüstri Mühendisi: 3

Bilgisayar Mühendisi: 4– Sınava Katılma Şartları
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik,
elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki
veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986
ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış
olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük
puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile, 2 / 4
Sosyal Bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,
Mühendislik alanlarında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile
başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama
yapılacaktır.
Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye
hak kazanır.3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan
başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Adayların;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (edevlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),
c) KPSS sonuç belgesi
ile başvurularını 10 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez
teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya
da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en
geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı
örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri
de tasdik edilerek kabul edilir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda
bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.Yazı Sınav Ne zaman ve Nerede Olacak?

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer alan
adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 27 – 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da  3 / 4
(Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati
yayınlanacaktır) yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
yoluyla bildirim yapılır.
5. Sınav Konuları
Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri,
Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku
konularındanSosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.
Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç
Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve
Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme  4 / 4
Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi,
Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek
Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
 Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar
Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve
Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık
Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon
Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi,
Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği,
Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve
Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları
konularından,
Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal
Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Analizi, Temel Bilgi Güvenliği,
İş Etüdü, Üretim/Hizmet Planlama ve Yönetimi, Kalite Planlama ve Kontrol,
Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi,
Yönetim Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç Yönetimi, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı
ve Yöneylem Araştırması konularından
oluşacaktır.Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın